Gabinet Okulistyczny


Czyszczenie okularów

Iwona Waligóra - Specjalista chorób oczu


Przy naszym zakładzie optycznym funkcjonuje również gabinet okulistyczny, w którym mogą Państwo wykonać okulistyczne badanie wzroku, które obejmuje:

 • badanie wady wzroku i dobór korekcji wzroku
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badanie w lampie szczelinowej przedniego odcinka gałki ocznej
 • badanie dna oka
 • wypisanie zaleceń, recept i skierowań

Godziny otwarcia:

 • Wtorek 15:30 – 17:45
 • Czwartek 12:00-14:45

Czyszczenie okularów

Dodatkowe badania

Przy naszym zakładzie optycznym funkcjonuje również gabinet okulistyczny, w którym mogą Państwo wykonać okulistyczne badanie wzroku, które obejmuje:

 • Poza podstawowym badaniem okulistycznym, możecie Państwo wykonać również tomografię oka OCT, która umożliwia:
 • diagnostykę schorzeń siatkówki (AMD, retinopatia cukrzycowa)
 • diagnostykę schorzeń nerwu wzrokowego
 • diagnostykę schorzeń rogówki

Gabinet Optometryczny


Zadaniem optometrysty jest diagnozowanie zaburzeń wzroku i procesu widzenia (wada wzroku, zaburzenia widzenia obuocznego), ponadto może się specjalizować w terapii widzenia, aplikacji soczewek kontaktowych czy doborze pomocy wzrokowych. Nasi optometryści są absolwentami uczelni wyższych na kierunku optometria i legitymują się numerem optometrysty, który można sprawdzić pod tym adresem https://ptoo.pl/optometrysci/. Nasi specjaliści posiadają numery: NO97110 oraz NO16204.

Czyszczenie okularów

mgr. Grzegorz Waligóra, mgr. Mateusz Waligóra


Badanie optometryczne obejmuje:

 • wywiad skupiony na problemach i oczekiwaniach pacjenta oraz sprawdzenie ostrości wzroku
 • badanie autorefraktometrem (tzw. komputerowe badanie wzroku)
 • pomiar wady refrakcji (wady wzroku)
 • pomiar parametrów widzenia obuocznego:
  • widzenie przestrzenne
  • stan akomodacji
  • pomiar forii (zez ukryty) i tropii (zez jawny)

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 9:00-16:00
 • Środa 8:00-15:00
 • Piątek 9:00-16:00

Po badaniu optometrycznym następuje omówienie otrzymanych wyników oraz przepisanie odpowiednich okularów korekcyjnych (do dali, do bliży, progresywnych, dwuogniskowych, pryzmatycznych). W przypadku wykrycia nieprawidłowości układu wzrokowego kierujmy pacjenta do lekarza okulisty lub innego specjalisty.

Czyszczenie okularów

Aplikacja soczewek kontaktowych


Nasi optometryści oprócz badania wzroku zajmują się także aplikacją miękkich soczewek kontaktowych. Aplikacja soczewek kontaktowych obejmuje:

 • dopasowanie odpowiedniej dla pacjenta soczewki kontaktowej (soczewki miesięczne, jednodniowe, toryczne, multifokalne)
 • naukę zakładania, ściągania oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych
 • rozmowę na temat korzyści i zagrożeń wynikających z noszenia soczewek kontaktowych.

Aplikacja soczewek kontaktowych kończy się przepisaniem odpowiednich soczewek oraz otrzymaniem zestawu startowego (para soczewek kontaktowych oraz płyn do ich pielęgnacji). W cenie aplikacji zawiera się dodatkowo jedna wizyta kontrolna. Zarówno badanie optometryczne jak i aplikacja soczewek kontaktowych jest objęta uprzednimi zapisami, których można dokonać bezpośrednio w naszym zakładzie lub telefonicznie pod telefonem 34 310-02-37.