Gabinet Optometryczny

mgr Mateusz Waligóra NO16204

mgr Grzegorz Waligóra NO97110

Poniedziałek 9:00-16:00

Środa 8:00-15:00

Piątek 9:00-16:00

Zadaniem optometrysty jest diagnozowanie zaburzeń wzroku i procesu widzenia (wada wzroku, zaburzenia widzenia obuocznego), ponadto może się specjalizować w terapii widzenia, aplikacji soczewek kontaktowych czy doborze pomocy wzrokowych. Nasi optometryści są absolwentami uczelni wyższych na kierunku optometria i legitymują się numerem optometrysty (http://www.ptoo.pl/numer-optometrysty/).

Badanie optometryczne obejmuje:

  • wywiad skupiony na problemach i oczekiwaniach pacjenta

  • sprawdzenie ostrości wzroku

  • badanie autorefraktometrem (tzw. komputerowe badanie wzroku)

  • pomiar wady refrakcji (wady wzroku)

  • pomiar parametrów widzenia obuocznego:

     • widzenie przestrzenne

     • stan akomodacji

     • pomiar forii (zez ukryty) i tropii (zez jawny)

Po badaniu optometrycznym następuje omówienie otrzymanych wyników oraz przepisanie odpowiednich okularów korekcyjnych (do dali, do bliży, progresywnych, dwuogniskowych, pryzmatycznych). W przypadku wykrycia nieprawidłowości układu wzrokowego kierujmy pacjenta do lekarza okulisty lub innego specjalisty.

Aplikacja soczewek kontaktowych:

Nasi optometryści oprócz badania wzroku zajmują się także aplikacją miękkich soczewek kontaktowych.

Aplikacja soczewek kontaktowych obejmuje:

  • dopasowanie odpowiedniej dla pacjenta soczewki kontaktowej (soczewki miesięczne, jednodniowe, toryczne, multifokalne)

  • naukę zakładania, ściągania oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych

  • rozmowę na temat korzyści i zagrożeń wynikających z noszenia soczewek kontaktowych.

Aplikacja soczewek kontaktowych kończy się przepisaniem odpowiednich soczewek oraz otrzymaniem zestawu startowego (para soczewek kontaktowych oraz płyn do ich pielęgnacji). W cenie aplikacji zawiera się dodatkowo jedna wizyta kontrolna.

Zarówno badanie optometryczne jak i aplikacja soczewek kontaktowych jest objęta uprzednimi zapisami, których można dokonać bezpośrednio w naszym zakładzie lub telefonicznie pod telefonem 34 310-02-37.